Στις 17 Ιουνίου ξεκινούν δωρεάν μαθήματα αγγλικής γλώσσας για τον τουρισμό και το χώρο εργασίας , γαλλικής γλώσσας για τον τουρισμό και μαθήματα Τοπικής Ιστορίας από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού , σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του δήμου Θεσσαλονίκης. Συνολικά θα συγκροτηθούν 24 θερινά τμήματα, τα οποία θα παραδίδουν δύο φορές την εβδομάδα μαθήματα συνολικής διάρκειας 25 ωρών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως τις 7 Ιουνίου στη γραμματεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Διαπολιτισμικό Λύκειο, Εθνικής Αμύνης 8.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 840295 , 2310 841962 και στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr.

Link

Θα σας στέλνουμε τα καλύτερα, για να μην ψάχνετε, στο email σας

Συγχαρητήρια! Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας με το email που θα λάβετε σε λίγο