Πρόγραμμα: Δωρεάν Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Ανέργων στο Πρόγραμμα δεξιοτήτων πληροφορικής ECDL

Διοργάνωση: Το έργο είναι μια πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής που το διοργανώνει σε συνεργασία με τα Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα ECDL που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Τα Κέντρα προσφέρουν δωρεάν την εκπαίδευση και ο Σύνδεσμος την πιστοποίηση. Επιπλέον, το έργο υποστηρίζουν επικοινωνιακά οι εταιρίες B-Digital και Gra.des.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν νέοι (18-45 ετών),  απόφοιτοι λυκείου ή και πανεπιστημίου, που είναι άνεργοι και το τεκμηριώνουν με επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Περιεχόμενο Εκπαίδευσης
Οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται στις ενότητες του ECDL Core:
•    Word Processing (π.χ MS Word) με διάρκεια εκπαίδευσης 20 ώρες.
•    Spreadsheets (π.χ MS Excel) με διάρκεια εκπαίδευσης επίσης 20 ώρες.

Ο πρώτος κύκλος των μαθημάτων ξεκινά μέσα Μαρτίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Θα σας στέλνουμε τα καλύτερα, για να μην ψάχνετε, στο email σας

Συγχαρητήρια! Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας με το email που θα λάβετε σε λίγο