Τα ψηφιακά βοηθήματα προσφέρουν τη δυνατότητα σε μαθητές Λυκείου να παρακολουθήσουν ξανά το μάθημα που τους ενδιαφέρει καθώς και πολλές ασκήσεις για εξάσκηση. Ο ιστότοπος έχει πλέον τρία νέα βοηθήματα, τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, τα Λατινικά και τη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τα οποία προστέθηκαν στα παλιότερα Μαθηματικά, Αρχαία και  Φυσική.

Ευχόμαστε στους υποψήφιους καλή επιτυχία!